Kultura świata

Twój 1% pozwoli nam działać na 100%

Udostępnij

2016-04-01

Jak możesz pomóc nam działać?

Przekazując 1% podatku dochodowego

1. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym zatytułowaną Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP, wpisując:

- nasz nr KRS: 0000321416
- kwotę którą chcesz przekazać
- oraz stawiając krzyżyk jeśli wyrażasz zgodę na przekazanie nam Twoich danych przez Urząd Skarbowy w rubryce Informacje uzupełniające.

2. Przekazana kwota nie może przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)


Przykład: gdy podatek należny wynikający z zeznania wyniósł 6 501,00 zł. Możemy wskazać kwotę 1% (6 501,00 zł/100), czyli 65,01 zł, co w zaokrągleniu w dół daje 65,00 zł.