Kultura świata

Ratiba ya masomo: plany lekcji w języku suahili!

Udostępnij

2013-08-29

 

Nowy rok szkolny już za kilka dni! W tym roku w ramach jednego z naszych projektów przygotowaliśmy polsko-suahilijskie plany lekcji!
Jest na nich krótka informacja o systemie szkolnictwa w Tanzanii oraz zadanie polegające na uzupełnieniu planów o nazwy przedmiotów w języku suahili!

Rozdajmy je nauczycielom zaangażowanym w działania z zakresu edukacji globalnej jak i edukatorom prowadzącym w najbliższym czasie warsztaty / zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Zainteresowanych otrzymaniem planów lekcji zapraszamy o kontakt pod adresem: kulturyswiata@gmail.com

Plan także można ściągnąć: strona przednia planu oraz strona tylnia planu

Materiały edukacyjne powstały w ramach projektu Fundacji „Kultury Świata”, pod nazwą: „Multimedialna biblioteka w Moshi”.
Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2013 roku
Plan lekcji jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.