Kultura świata

Przekaż 1% na edukację dzieci i młodzieży ulicy w Dakarze

Udostępnij

Przekaż 1% na edukację dzieci i młodzieży ulicy w Dakarze

2016-04-01

Problem dzieci ulicy jest niestety ważnym i widocznym zjawiskiem społecznym w Senegalu, który jest powiązany ze zjawiskiem żebractwa dzieci. Według statystyk Departamentu Stanu USA w 2014 roku 32 000 dzieci było zmuszanych do żebrania na ulicach Dakaru, a w skali kraju te statystyki wynoszą około 70 000 dzieci. Ofiarami zjawiska są głównie dzieci – generalnie chłopcy w wieku około 10 -15 lat, którzy żyją w niedopuszczalnych warunkach: nie mają dostępu do wody pitnej, do odpowiedniego pożywienia i opieki zdrowotnej, są narażone na przemoc , nie mają miejsca do życia. Dzieci te w celu przeżycia dopuszczają się żebractwa, drobnych przestępstw kradzieży, narażone są one na ryzyko wykorzystywania seksualnego, przemocy i narkotyków; wiele z nich jest w efekcie nosicielami HIV. Zjawisko dzieci ulicy rośnie ze względu na trzy główne czynniki: masowe opuszczanie wsi i odpływ ludności do miast, działalność gangów żyjących z nadzorowania żebractwa oraz coraz szybszy rozwój szkół koranicznych (daaras) w miastach bez jasnych ram prawnych regulujących ich działanie. We współpracy z senegalską organizacją Village Pilote staramy się zapewnić dzieciom próbę wyjścia z żebractwa włączając je w życie społeczne i system edukacji podstawowej, a w dalszym etapie zawodowej.

W ramach wkładu własnego chcemy zapewnić dzieciom i młodzieży zestawy do nauki podstaw języka francuskiego (język oficjalny w Senegalu) oraz matermatyki. Jeden zestaw kosztuje ok. 700zł. 

Jak możesz pomóc?

Przekazując 1% podatku dochodowego

1. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym zatytułowaną Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP, wpisując:

- nasz nr KRS: 0000321416
kwotę którą chcesz przekazać
- oraz stawiając krzyżyk jeśli wyrażasz zgodę na przekazanie nam Twoich danych przez Urząd Skarbowy w rubryce Informacje uzupełniające.

2. Przekazana kwota nie może przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)

Przykład
Gdy podatek należny wynikający z zeznania wyniósł 6 501,00 zł. Możemy wskazać kwotę 1% (6 501,00 zł/100), czyli 65,01 zł, co w zaokrągleniu w dół daje 65,00 zł.

 

Wpłacając darowiznę na konto fundacji:

Fundacja "Kultury Świata", ul. Dąbrowszczaków 12/129, 03-484 Warszawa

55 2490 0005 0000 4500 8478 4954 - z dopiskiem: darowizna na cele staturowe - projekt  w Senegalu