Kultura świata

Film Włącz nas - o sytuacji dzieci cudzoziemskich w Argentynie i w Polsce

Udostępnij

2012-12-17

Film „Włącz nas” przybliża problem migracji i życia imigrantów, przede wszystkim dzieci, w Argentynie i w Polsce. U podstaw migracji leży nadzieja na zmianę na lepsze, lecz bardzo często sytuacja imigrantów w kraju docelowym jest bardzo trudna.Obecnie Argentyna (obok Brazylii i Urugwaju) jest najbardziej popularnym docelowym krajem dla imigrantów, 80% migrantów którzy przemieszczają się w obrębie tego regionu, osiada w tym kraju. Liczba imigrantów w Argentynie według kraju urodzenia (lata 90te XX wieku) wynosi: Boliwia (146 tys.), Chile (250 tys.), Paragwaj (250 tys.).
Film „Włącz nas” porównuje sytuację dzieci imigrantów w Argentynie i w Polsce. Pokazuje podobieństwa (aspekt globalny) i różnice (aspekt lokalny) w sytuacji migrantów w Argentynie i w Polsce. Film „Włącz nas” przedstawia, w jaki sposób międzykulturowe działania i warsztaty animacyjne pomagają cudzoziemskim dzieciom wykluczonym z normalnego życia, wyrównać szanse edukacyjne i włączyć się w życie społeczne rówieśników z kraju goszczącego.

 

 

Film dostępny jest także na płytach DVD.

Informacji udziela koordynatorka projektu, Aleksandra Gutowska: aleksandra.gutowska@kulturyswiata.org

Film powstał w ramach projektu: „Włącz nas – miedzykulturowa animacja społeczna na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci cudzoziemskich w Kordobie”. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagrancznych RP w 2012 roku.

Film wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiany z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP