Kultura świata

Edukacja Globalna dzieci zmienia nasz świat 3

Udostępnij

2015-02-05

Oferta dla placówek przedszkolnych i oddziałów „zerówek” przy szkołach podstawowych z Warszawy i okolic

Projekt „Edukacja Globalna dzieci zmienia nasz świat” został już zrealizowany trzykrotnie na terenie Wrocławia w 2012, 2013 i 2014 roku, wzięło w nim udział 120 nauczycielek przedszkolnych z 45 przedszkoli. W ramach projektu została stworzona publikacja[1] oraz strona internetowa ze scenariuszami zajęć, artykułami tematycznymi, materiałami wizualnymi i relacjami z realizacji projektu we Wrocławskich przedszkolach: http://www.eduglob.silesius.org.pl/

W 2015 planujemy rozszerzenie oferty o kolejne miasta w Polsce i proponujemy:

Szkolenie kadry przedszkolnej z 8 przedszkoli/zerówek ; czas trwania: marzec – maj 2015

Będzie to cykl trzech szkoleń wraz z 1-dniowym warsztatem ewaluacyjnym (w grudniu 2015) dla 2 nauczycieli/ek z każdej placówki biorącej udział w projekcie, wszystkie szkolenie będą realizowane w Warszawie.  Comiesięczne szkolenia będą się odbywały naprzemiennie w weekendy, aby nie kolidowały z pracą nauczycielek/li w placówkach, ale też czasami w środku tygodnia i wtedy ważne będzie, aby dyrekcja z wyprzedzeniem przygotowała plan zastępstw dla nauczycielek wydelegowanych na szkolenie – będzie w ten sposób zachowany balans między realizacją dokształcania nauczycielek w czasie pracy i w czasie wolnym.  Od drugiego szkolenia osoby uczestniczące będą realizowały zajęcia w swoich grupach przedszkolnych z wykorzystaniem poznanych metod oraz ćwiczyły własne scenariusze. Praca nad własnymi scenariuszami będzie przebiegała ze wsparciem zespołu trenerskiego, poprzez spotkania coachingowe dot. tworzonych metod. Uzupełnieniem szkoleń stacjonarnych będzie edukacja na odległość w ramach grup dyskusyjnych. Komponentem szkoleń będą przygotowania do realizacji Tygodnia Edukacji Globalnej w przedszkolach, który jako nierozłączny element projektu powinien być zrealizowany w każdej placówce w listopadzie 2015.  Ostatnim elementem cyklu szkoleń będzie 1-dniowy warsztat ewaluacyjny.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne tutaj.